htmlphp logo

Guider

Till din hjälp i denna kurs finns ett par guider. Guider som sammanställer grunderna. Guiderna ersätter inte manualer eller litteratur, betrakta dem som komplement.

Guiderna ger dig en kort förklaring på respektive begrepp och kanske ett exempel. Det är för att underlätta ditt fortsatta sökande i manualer och litteratur.

html20, de vanligaste HTML-elementen

Guiden presenterar de några av de vanligaste HTML-elementen samt HTML-konstruktionerna. Lär dig dessa och du kan bygga upp de flesta webbplatser. En bra början helt enkelt.

Läs guiden html20.

css20, de vanligaste CSS-konstruktionerna

Guiden presenterar de vanligaste CSS-konstruktionerna och deras användningsområde. Med dessa konstruktioner kan du styla de flesta webbplatser.

Läs guiden css20.

Externa guider för referens och nybörjare

Referensmanualen är din bästa vän

Mitt standardsvar är alltid att manualerna är din bästa vän. Lär dig dem. Lär dig hitta i dem. Använd dem som uppslagsverk. Denna sidas footer har länkar till de manualer som oftast används i kursen (bla manualer till HTML, CSS och PHP).

Besök följande manualer och bekanta dig med deras struktur och innehåll.

Nybörjarguider

Bra guider finns på siten w3schools.com. De är bra både för nybörjare och som referens för mer erfarna användare. Jämfört med referensmanualerna kan de vara lite enklare att läsa och tillgodogöra sig. De ersätter inte referensmanualerna men kan vara en bra plats att starta på. Speciellt för nybörjare.

w3schools.com har guider för:
Närbild Mikael

Mikael Roos undervisar i databaser och utveckling av webbapplikationer vid Blekinge Tekniska Högskola. Mikaels nyckelord äro, i nämnd ordning, SQL, PHP, HTML och CSS. MegaMic, som han även kallar sig, kör FreeBSD (Unix) på servrarna i garderoben och drömmer om sina (kommande) opensource-projekt.