Inbyggda funktioner i PHP

Talet PI är lika med: 3.1415926535898

Kvadratroten ur talet 2 är lika med: 1.4142135623731

Dagens datum och tid är nu Wed, 19 Feb 2020 04:13:27 +0100

Så här många sekunder har det gått sedan den förste januari 1970: 1582082007

Hur många tecken finns det i strängen 'Mumintrollet'? Svar: 12

Är strängen 'Hello' samma som 'hello'? Svar:

int -32

Koda strängen 'moped' enligt ROT13: zbcrq

Hur ser en md5-hash av strängen 'MegaMic' ut? Svar: c7b0e9a83ba4fc4ea80b6a148fc784be


Unicorn Källkod