Testa villkor med if-satser

42 är mindre än 1337

42 är mindre än (eller lika med) 1337

42 är verkligen mindre än 1337

42 = 42 OCH 1337 = 1337


Unicorn Källkod