Utan clearer så ritas header-elementet ut (blå border) och omsluter inte alla dess element eftersom det inte har koll på hur stora elementen är.

BTH distanskurser

Huvudsida

 

Med clearer "tvingas en omritning" av header-blocket som nu omsluter alla element det innehåller.

BTH distanskurser

Huvudsida

Läs om clearar i css-20.