Stylning av forms med hjälp av blueprintcss.org's CSS-ramverk. Du kan se deras egna exempel online.

Notera att paragrafer <p> och radbrytningar <br/> hjälper till att placera ut formulärets delar, som en variant på att placera ut dem med CSS.

legend